iranykhodro : سفر مشروط عراقی‌ها به خارج از کشور

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب سفر مشروط عراقی‌ها به خارج از کشور مشاهده می کنید
کمیته عالی بهداشت و سلامت عراق به همه عراقی‌ها اجازه سفر مشروط به خارج از کشور را داد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro