iranykhodro : تدوین طرح جامع ساماندهی قراردادهای نیروی کار در مجلس

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب تدوین طرح جامع ساماندهی قراردادهای نیروی کار در مجلس مشاهده می کنید
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین طرح جامع ساماندهی نیروی کار در این کمیسیون خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro