iranykhodro : سَر زن جوان و فرزندش را در قلعه‌میر بُریدند

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب سَر زن جوان و فرزندش را در قلعه‌میر بُریدند مشاهده می کنید

مادر و کودک یک ساله توسط افراد ناشناس در شهرستان بهارستان به قتل رسیدند.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro