iranykhodro : کنایه امیر آقایی به گزارشگر فوتبال

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب کنایه امیر آقایی به گزارشگر فوتبال مشاهده می کنید
کنایه امیر آقایی به سرهنگ علیفر، گزارشگر فوتبال را در برنامه دورهمی ببینید.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro