iranykhodro : دمشق‌خواستار‌توقف‌سرقت‌نفت‌سوریه‌توسط‌آمریکا‌شد

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب دمشق‌خواستار‌توقف‌سرقت‌نفت‌سوریه‌توسط‌آمریکا‌شد مشاهده می کنید
:”لؤی فلوح” معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد پنجشنبه شب خواستار قطع سرقت درآمد‌های نفتی و گازی سوریه توسط آمریکا شد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro