iranykhodro : شیوع گسترده کرونای انگلیسی در بین سالمندان بلژیکی

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب شیوع گسترده کرونای انگلیسی در بین سالمندان بلژیکی مشاهده می کنید
رسانه‌های بلژیکی از شیوع گسترده کرونای انگلیسی در بین ساکنان یک خانه سالمندان در بلژیک خبر داده‌اند که حدود دو سوم ساکنان آن را آلوده کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro