iranykhodro : از «موافقت قوام با درخواست اعطای امتیاز نفت شمال» به شوروی تا «مهلت دوباره FATF به ایران»

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب از «موافقت قوام با درخواست اعطای امتیاز نفت شمال» به شوروی تا «مهلت دوباره FATF به ایران» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی دومین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro