iranykhodro : مکاتبات اعتراض آمیز دریانوردان ایران در پی تهدید 5 نفتکش ایرانی

در ایرانی خودرو iranykhodro مطلب مکاتبات اعتراض آمیز دریانوردان ایران در پی تهدید 5 نفتکش ایرانی مشاهده می کنید
دبیر انجمن صنفی دریانوردان ایران با بیان اینکه دریانوردی ایمن حق همه دریانوردان در جهان است، گفت: مکاتبات اعتراض آمیزی از سوی انجمن صنفی دریانوردان ایران به سازمان بین المللی دریانوردی و فدراسیون بین المللی حمل و نقل صورت گرفته است.
ممنون بابت بازدید از سایت iranykhodro